This image for Image Layouts addon

Marianne Myssen Sognepræst Sørbymagle-Kirkerup pastorat

gymnasiepræst og tovholder for
gymnasiepræsterne i Roskilde Stift.

Med Ulla som biskop for Roskilde Stift får stiftet et engageret og arbejdsomt menneske, der altid vil gå i dybden med de udfordringer og problemstillinger, et stift med mange landsogne kan have.

Ulla er en ildsjæl, som vil arbejde for at værne om det gode, der allerede består i stiftet, samtidig med er hun ikke bange for at være først med nye tanker til kirkens fortsatte liv og vækst. Således kan nævnes arrangementet Kunst og Kirker, som Ulla har været med til at sætte i gang i Slagelse Provsti. Et arrangement som Kunst og Kirker er med til netop at synliggøre vores mange små landkirker i provstiet, i en tid hvor landkirkerne i yderområderne har udfordringer.

Som provst er Ulla god at sparre med, hun er hurtig til at byde ind, hvis man har overvejelser eller tanker, man gerne vil drøfte med hende.

This image for Image Layouts addon

Jesper Marbæk Christensen Sognepræst Sct. Povls sogn, Korsør

Ulla er meget dygtig til at skabe kirke på så mange niveauer, har et utroligt drive og en stor professionalisme og smittende engagement, der gør, at man føler, at man er med i noget, man kan være stolt af, fordi det fungerer så godt, man bliver set, hørt, taget alvorligt.​

Man kan regne med Ulla, hun har ikke andre dagsordener, end at vi og kirken skal have det godt sammen. Når jeg ser på, hvor mange gode og spændende ting og initiativer, der er sket på de fire år Ulla har været provst, må jeg sige, at jeg mener, at Folkekirken vil være meget godt tjent med Ulla som biskop.