Konfirmation

Her den 1. april 2019 er der kommet nye regler vedrørende konfirmandtilmelding, i fremtiden skal tilmelding ske digitalt.Benyt linket her til højre.

For at blive konfirmeret skal man være døbt, men det er muligt at følge undervisningen uden at være døbt. Ønsker man så at blive døbt - og konfirmeret - kan dette aftales med Præsten i løbet af året. 

Indskrivning til konfirmandundervisning kan ske ved at udfylde denne blanket (link) og aflevere den til Sognepræsten Henrik Gert Olsen Byvej 16, 4591 Føllenslev

Konfirmation foregår ved en gudstjeneste, der er fastlagt på forhånd.
Udgangspunktet er, at barnet konfirmeres i det sogn, hvor det bor.

 De næste konfirmationer er:

Datoer for konfirmationer:

Indskrivning til konfirmationsforberedelse. Tilmeldingen kan ske via e-mail eller telefonisk til sognepræsten.

Datoer for konfirmationer:

Her i sognet konfirmeres børnene, når de går i 8. klasse.
Der bliver sendt et brev ud til 7. klasserne på Højbo Friskole og Bregninge-Bjergsted Friskole. Elever på Svebølle Skole og Firhøjskolen får kun brev, hvis de bor i pastoratet.

Konfirmation 2021

Bregninge :  16. maj  .12. september

Bjergsted :   13. maj , 29. august

Alleshave :  9. maj 5. september

Konfirmation 2022

Bregninge :  16. maj  

Bjergsted :   29. maj 

Alleshave :  22. maj 

Konfirmation 2023

Bregninge :  21. maj  

Bjergsted :   18. maj 

Alleshave :  14. maj 

Sognepræst

Christina Morsing 
csm@km.dk

Tlf. 5929 1150
Træffes tirsdag til fredag og efter aftale.

E-mail: Sikker mail....

Minikonfirmand - hvad er det?

Konfirmander

This image for Image Layouts addon

Konfirmander i Alleshave Kirke, den 12. september 2020

This image for Image Layouts addon

 

Karoline Stæhr Lindegaard, præsten, Beatrice Buhr Müller, Emma Juul Baarupdal.

This image for Image Layouts addon

Nikolaj Schiermer Nielsen, Mathilde Schiermer Nielsen, præsten, Martin Albin Skriver.

This image for Image Layouts addon

Caroline Nordnæs, Amanda Flått, præsten, Svea Victoria Stener Hoe.

Konfirmander i Bregninge Kirke, den 13. september 2020

This image for Image Layouts addon

Laurits Holst Hjulskov, Filippa Victoria Johansen Larsen, Nanna Sofia Lemmetti Vinter Christensen, Silas Grube Nordahl, Tobias Norrbohm Lehmann, Mikkel Nørgaard Kongstad, Gustav Stevns Sørensen, Magnus Weber Johansen, præsten, Jakob Øriis Bjerrum, Mike Henrik Olivius.

This image for Image Layouts addon

Lina Aggergaard Kastrup, Mille Johanne Kristiansen, Frida Jiao Bang Jeppsen, præsten, Zofia Lykke Myrup, Valter Jørgensen, Frederik Kaj Penther.

Konfirmander i Alleshave Kirke, den 26. maj 2019.

This image for Image Layouts addon

Fra venstre: Præsten, Matilde Degn Palmstrøm, Sarah Bøgh Damgård, Søs Dimple, Emilie Friis-Møller, Agnes Eskerod Bønløkke Olsen og Mads Juul Baarupdal.

 

Konfirmander i Bjergsted Kirke, den 30. maj 2019.

 

This image for Image Layouts addon

Fra venstre: Præsten, Noel Mayfield Seifert, Gry Andrea Mørtz Christiansen, Flora Kirstine Svendsen, Viktor Boje Kallenbach og Vilhelm Schmidt Johansen

Konfirmander i Bregninge Kirke, den 2. juni 2019.

This image for Image Layouts addon

Stående fra venstre: Præsten, Nanna Munk Lauritsen, Emma Birthe Hanning, Sarah Louise Jespersen, Ellen Feldborg Bennett, Teys Jonn Kristiansen og Gustav Carl Lohmann Poulsen.
Siddende fra venstre: Laura Louise Rasmussen, Megan Sjelborg, Marinella Victoria Christiansen, Cecilie Sofie Karlsen, Mirah Godthaab Nordahl Petersen og Casper Echberg Marcussen.

 

This image for Image Layouts addon

Konfirmander i Alleshave Kirke, den 12. september 2020

Konfirmander i Alleshave Kirke, den 12. september 2020

Karoline Stæhr Lindegaard, præsten, Beatrice Buhr Müller, Emma Juul Baarupdal.