Aktiviteter

B & U-koret øver i Sognehuset hver onsdag kl. 15.15 – 17.00

bu korB & U-koret øver i Sognehuset hver onsdag kl. 15.15 – 17.00
Alle piger og drenge i alderen 10-18 kan være med.
Vi synger ved særlige gudstjenester.
Kontakt korleder Heidi Montan, tlf. 2183 0576 eller korleder@bregninge-kirke.dk for yderligere oplysninger.

Kirke om torsdagen — Kirkerod i Bregninge sognehus

kirkerod Kirke er ikke kun noget man er om søndagen! Det er man faktisk alle ugens syv dage. Derfor ”opfandt” Bregninge-Bjergsted-Alleshave sogn for nogle år siden en ny måde at være kirke på – i løbet af ugen, nemlig ved at holde Kirkerod.
Det har vist sig at være den helt rigtige måde at skabe et rum, hvor voksne, konfirmander og børn kan opleve side om side, hvad kirke og kristendom.
Sognehuset i Bregninge vil være åbent fra 16.00. Den første halve time, vil man kunne droppe ind – få sig en kop kaffe, snakke lidt om vejr og vind, eller starte så småt op på de forskellige værksteder. Inden aftensmaden ryddes der af og imens er der en kort andagt i kirken. Ca. kl. 19.30 siger vi godnat, sov godt og på gensyn en anden dag.

babysalme

Menighedsrådene i Viskinge-Avnsø, Bregninge/Bjergsted/Alleshave og Føllenslev/Særslev tilbyder fælles babysalmesang.

Hvad er babysalmesang?
Babysalmesang er en fantastisk livsbekræftende og musikalsk oplevelse sammen med dit barn. Vi synger salmer, laver fagter og danser med de små.
Efter undervisningen er der tid til at hygge, give børnene mad og få en kop kaffe og lidt frugt sammen med de andre forældre.

Hvad får babyerne ud af det?
Selvom børnene selvfølgelig ikke kan synge med, er babysalmesang en berigende oplevelse for dem. Små børn forstår ikke ordenes betydning, men er til gengæld meget modtagelige overfor lyde. Igennem musikkens melodier, rytmer og klange samt forældrenes bevægelser, styrkes barnets musikalitet og sanser.
Samtidigt er musikken er god måde at skabe kontakt mellem barn og forældre, både følelsesmæssigt og musikalsk.

Hvem kan deltage?
Forældre med børn fra 0 til 12 måneder er velkomne. Vi synger kendte salmer, og alle kan være med.
Hver fugl synger med sit næb ☺ Dit barn vil elske at høre din stemme!

Hvornår?
Forløbet er på 6 gange og der er plads til 12 børn på holdet.

Holdet ledes af organist Annelies van der Meer – og tilmelding kan ske til sognepræsterne i Viskinge-Avnsø, Bregninge-Bjergsted og Føllenslev Særslev.

Kirkernes Ellebogruppe blev dannet i 2001 og består af ca. 7 personer fra hhv. Alleshave, Bjergsted og Bregninge Sogne.
Vi deltager først og fremmest i gudstjenesterne på Ellebo.
Gruppen er åben for enhver, der har lyst til at gøre et stykke frivilligt arbejde i kirkeligt regi.

Har du lyst til at være frivillig i Kirkernes Ellebogruppe så kontakt:
Birgit Hyldgaard Jensen, tlf. 5929 5082.

This image for Image Layouts addon

I 2017 var Kirkernes Ellebo-gruppe så heldige at de vandt årets Palladius Pris på 5.000 kr. Med pengene fulgte en buket blomster og en statuette af Peder Palladius.
Det var menighedsrådet der havde indstillet gruppen til prisen og i indstillingen står der bla.: Gruppens medlemmer evner at møde beboerne der, hvor de er (demente, svagtseende osv.) De frivillige evner også at få alle – det kirkelige personale og beboerne – til at føle sig velkomne.”

Prisen blev overrakt på Stiftsdagen i Roskilde den 25. marts 2017 og det blev Birgit Jensen og Anne Hørlykkes lod at modtage prisen på gruppens vegne.
Christina Morsing overbragte gruppens store tak for prisen.

Tilbud om gudstjeneste for beboere og pårørende i Ellebo-komplekset

Gudstjeneste på Ellebo
En torsdag om måneden kl. 14.30 holdes der gudstjeneste i salen på Ellebo. Gudstjenesten er åben for enhver, men er selvfølgelig især et tilbud til alle, der bor i Ellebo-komplekset og boligerne nede bagved.

Gudstjeneste – hvordan?
Vi sætter os om det store fælles bord, hyggeligt dækket med plads til alle.
Vi begynder med at holde gudstjeneste, ledet af præsten fra Bregninge og med musikledsagelse på klaver af organisten. Vi synger fra den gamle salmebog og prøver så vidt muligt at synge kendte salmer.
Hver gang har vi nadver med brød og druesaft. Da det er svært for hjælperne at vide om beboerne ønsker at modtage nadveren, tilbyder vi alle. Er I som pårørende bevidste om, at jeres familiemedlem ikke ønsker at være med, beder vi jer kontakte os.

Gudstjeneste – hvorfor det?
De kan komme af hvilken grund De vil. For at blive styrket i troen. For hyggens og selskabets skyld. For salmernes og musikkens skyld. For at lære præsten eller nogle af de andre beboere at kende. Her er plads til alle.

Gudstjeneste – hvem hjælper til?
De ansatte på Ellebo og Lillebo har desværre ikke mulighed for at deltage i gudstjenesterne. Men De er meget velkommen til at tage Deres pårørende med. Desværre er det ikke alle pårørende, der har mulighed for at deltage en hverdagseftermiddag. Derfor er vi en gruppe mennesker, der på skift hjælper med at få det praktiske til at fungere og gøre det til en rar og hyggelig stund.
Vi sørger for at være her i god tid, gøre lokalet klar til gudstjeneste, og vi vil også gerne hente Dem der, hvor De bor, hvis De ønsker det. Lad personalet vide, om De vil hentes.

Vi glæder os til at se Dem til en hyggelig eftermiddag.

Vel mødt
Kirkernes Ellebogruppe