ee

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte.

Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.