Ulla

Ulla Thorbjørn Hansen

Image
Fra 2010 har jeg været ledende beredskabspræst for Region Sjælland (Roskilde Stift og Lolland Falster Stift) og politikontaktpræst for Midt- og Vestsjællands Politi. Fra 1999-2017 feltpræst – i første omgang tilknyttet Ingeniørregimentet i Farum, siden bl.a. tilknyttet Livgarden (Høvelte).
Præst i felten

Bispekandidat i Roskilde Stift

Provst i Slagelse og sognepræst i
Sct. Peders-Havrebjerg pastorat.
Ledende beredskabspræst i Region Sjælland,
formand for det nationale forum for FKK (Folkekirkens katastrofeberedskab)

 

Født: 1966 i Birkerød,

Døbt: Birkerød kirke

Konfirmeret: Slagelse,

Student: Aalborg

Gift: med sognepræst Søren Fahnøe

Interesser:

Sport: svømning (svømmetræner og konkurrencesvømmer), kajak, løb, dans. 

Kreative interesser: Fotografering og tegning/maling, kor og musik (guitar, klarinet og tværfløjte).

MINI-CV: (fra banken til folkekirken)

2017-            Provst i Slagelse, sognepræst i  Sct.Peders-Havrebjerg  pastorat

Medl. af bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd 2021                     

2008-2017    Sognepræst i Roskilde Domsogn

 • Udsendt som feltpræst Afghanistan, 2010 og 2012

 • Engelske gudstjenester for engelsktalende tilflyttere,

 • studerende, flygtninge m.fl.

 • Master i Sjælesorg, ledelse og krisehåndtering 2016

 • Suppleant i Roskilde Stiftsråd 2015-2017

 • Medl. af redaktionen for Roskilde Stiftsblad 2008-2010

 • Politikontaktpræst 2010-2017

 • Ledende beredskabspræst 2010-

1998-2008 Sognepræst i Glostrup pastorat

 • Redaktør af Helsingør Stiftsblad & medlem af Smørum

 • Herred distriktsforening

 • Tillidsrepræsentant i Glostrup provsti

 • Stifter af Glostrup Gospel 2006

 • Udsendt som feltpræst, Kosovo 2004

 • Feltpræst 1999-2017

1998              Kst. sognepræst i Birkerød sogn

1996-1997    Kst. sognepræst i Frederiksborg Slotssogn

1996              Ordineret i Helsingør Domkirke

1996              Cand. Theol, Københavns Universitet

1996              ”Præstepraktikant”, Birkerød sogn

1994-1995    Lægprædikant og søndagsskoleleder

                       i Den Danske Kirke i Sydney, Australien

1985-1990    Bankelev & bankassistent, Danske bank

                       (Hellerup afdeling)

Her kan du bl.a. møde Ulla:
6 Feb

 

NB: der er DR radiotransmission fra denne gudstjeneste

17 Feb

Torsdagsandagt er: Bibelfortælling på hverdagsdansk. Det er salmer ”med et beat”. Det er mulighed for at tænde lys og gå til nadver. Torsdagsandagt er en halv times pause fra hverdagen. Det foregår i Sct. Peders kirke kl. 19.00. Og efterfølgende serveres der kaffe i Sogneladen.

At være bispekandidat for Roskilde Stift

At være bispekandidat for Roskilde Stift er en ære og et kald – et kald som på det seneste er blevet bekræftet af flere menighedsrådsmedlemmer inklusiv præster i stiftet, der har opfordret mig til at stille op til bispevalget.

Et valg af biskop er en vigtig beslutning for alle stiftets menighedsråd – en tillidserklæring – og jeg vil derfor i de kommende måneder komme rundt og hilse på menighedsrådsmedlemmer i alle fem distriktsforenings-områder i stiftet for en tættere dialog om fremtiden, og jeg håber gennem dette at kunne inspirere alle stemmeberettigede til at gøre brug af deres stemme ved valget.

Til bispeembedet bringer jeg 25 års erfaring som sognepræst, 18 år som feltpræst, 11 år som ledende beredskabspræst og snart 5 år som provst. Jeg har været sognepræst i Roskilde Stift i snart 14 år, heraf 9 år ved Roskilde Domkirke og snart 5 år som provst i Slagelse provsti og sognepræst i Sct. Peders sogn og Havrebjerg sogn (et bysogn og et landsogn). Roskilde stift kender jeg også fra min barndom og ungdom. Jeg er konfirmeret i Sct. Mikkels kirke i Slagelse, inden jeg flyttede med min familie til Aalborg.

Det er med afsæt i denne brede praktiske erfaring fra stiftet, at jeg stiller op som biskop for netop Roskilde stift. Og jeg vil her gerne dele nogle af de tanker jeg gør mig om Folkekirkens rolle i Roskilde Stift

 
Læs tekst Folkekirken i Roskilde Stift op
Læs tekst 2 … være en relevant op

Folkekirken i Roskilde Stift skal:

1 … virke for god sammenhæng mellem kirkens teologiske grundlag og mennesker i forskellige livssituationer

Folkekirken er bærende i den danske kultur, den samlende sammenhængskraft, der går dybere end hvad vi selv kan, vil og tror. Den favner os alle. Binder os sammen åndeligt, eksistentielt og kulturelt. Og det understreges bl.a. af vort pas. Vi har kristendommen med os ud i verden. Og når der hver søndag prædikes over den samme evangelietekst i alle landets folkekirker, så er det også med til at binde os sammen som mennesker og som folk.

Det betyder, at Folkekirken bliver ved med at være kirke for folk i alle aldre og livssituationer og ser sig selv som en vigtig del af fællesskabet og er åben for mennesker i sorg og glæde. Her må kirken hele vejen vise sig ærlig og sand i ord og handling, og også være klar til at træde til med kort frist i akutte situationer for individ og samfund, dér hvor livet strammer til. Der er grænser for, hvad mennesker formår, og ved den grænse møder Gud sit menneske.

2 … være en relevant, seriøs og livsbekræftende kirke, der har sans for sjælesorg

I en individualiseret tid er det afgørende, at Folkekirken er en sjælesørgerisk kirke. Sjælesorg sker i prædikener, liturgi, retorik, diakoni, musik, samtale og oplysende undervisning. Som biskop vil jeg arbejde for udbredelsen af evangeliet på mangfoldige, vedkommende og samtidige måder. Derved kan der, ret forstået, dannes en ”sjælesorgens kirke”, som møder forskellige mennesker og situationer med tro, håb og kærlighed