Alt Text

Jordløse kirke

Jorløse Byvej
4470 Svebølle

http://sogn.dk/jorloese/

E-mail til menighedsrådet:  7254@sogn.dk

Sikker post til menighedsrådet: klik her 

Sikker post til sognet: klik her

Antal folkekirkemedlemmer: 251 (per 1/1/2023)

Se på google maps

Image

Følg os på facebook

Image
Alt Text

Marianne Kistrup

Sognepræst
Becks vej 5 ,4490 Ubby

Tlf: 6030 8005 bedst om dagen og i øvrigt efter aftale.

i Ubby, Jorløse, Ll. Fuglede og St. Fuglede sogne.

Marianne Kistrup har kirkekontor i Ubby Præstegård.

Sikker mail - tryk her

Email.: MAKI@KM.DK

Fridag mandag

Alt Text

Præstesekretær

Lisbeth Larsson
Fugledevej 37
4480 St. Fuglede
Email: lisla@km.dk
Tlf. 2144 1001


Kontortid tirsdag - torsdag: kl. 10.00 - 14.00

Præstesekretær

Lisbeth vil varetage kirkebogsføringen for pastoratets seks sogne,

så skal du bruge en attest, have lavet en navneændring eller bruge kirken på anden måde, så kontakt Lisbeth Larsson. 

Alt Text

Jordløse Kirke

Alt Text

Kirken indvendig

Kirken har smukke hvælvinger

Alt Text

Prædikestolen

Alt Text

Jesus på koret

Alt Text

Kirkes Alter

Alt Text

Altertavlen

Alt Text

I

Alt Text

Kirkens Døbefont

Kirken er bygget omkring 1200 tallet og bestod af kor og skib. Omkring 1400 er hertil føjet et tårn. Facaden er fra omkring 1755 med Frederik den 5. og Juliane Maries initialer. Middelalderlig dørfløj kan ses på nordvest siden af sakrestiet. Endvidere ses på nordsiden en forvitret granitskulptur over nordkapellets dør. Gravsten over Jørgen Navl 1506 det er en romersk gravsten på vestsiden af våbenhuset.

Midtskabet af gotiske altertavle sammen med Sct. Mikal o johannes fra 1400´ernes anden halvdel. Sct. Mikal er fra 1200érne Johannes fra 1200érne. Altertavlen er udført af billedsnider Anders Nielsen Hatt fra Roskilde og opsat 1626. Storfeltmaleriet er udført af Carl Fiebig 1861. Alterbordspanel er fra 1500érnes første årti. Motivet er Marias himmelkroning. I hjørnerne er de fire evanglistsymboler. Korbuekrucifiks er fra 1400 tallet. Prædikestolen er fra omkring1600 tallet.

Sct. Mikael fra 1200 tallet trædende på dragen, som dog for størstedelen mangler nu. Den usædvanlige store figur måler 200 cm i højden.  Håret ligget tæt over hovedet, bølget omkring ansigtet, og lader de store ører komme til syne.  Øjnene har vandret kant forneden, næsen er lige, munden smal med antydning af et smil. Dragten slutter tæt til den langstragte, smalle krop med u-formede folder under bredt skærf. Højre underarm er løftet, men lansen, han har holdt i hånden, mangler. Venstre arm er skjult under det store hvælvede skjold, som spidser til forneden; midtpå ses en bule. Under kjortlen kommer den nøgne højre fod frem trædende på den tilbageblevne del af dragen, vistnok en glat vinge. Af hale og forkrop er intet bevaret. Mikaelfiguren er hulet i ryggen. Figuren er monteret i østenden af skibet. 

Lysekronen er forgyldt støbejern fra omkring 1800érnes sidste halvdel.

Romersk døbefont af granit.

Der er to klokker i tårnet, den ene er støbt i 1466 og den anden er støbt i 1742 på den sidst nævnte er skrevet: "Hør klockens lyd i Jesu naun som minder dig at komme til kirche for dit egit gaun, med troende ig fromme, kom altid flittig naar den til i taarned lader ringe, lad ingen ting forhindre dig naar du den hører klinge forsøm ey self din salighed og kirckens sande gode see til du findes wel bereed og falder saa til fode din Gud og kjaere frelsermannd at du i ham kand finde oprejsning af din syndestand ved troen overvinde"

mere info på dette link: https://denstoredanske.lex.dk/Jordl%C3%B8se_Kirke

PT ingen baby salme sang i Jordløse kirke

Her på siden vil der løbende blive opdateret med informationer til konfirmanderne og deres forældre

Konfirmandindskrivning 2022/23

Konfirmandindskrivningen foregår digitalt - der skal bruges  mitId..

Som udgangspunkt bliver den unge konfirmeret i bopælssognet.

Følg nedenstående link:

https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation

Tilmeldingsfrist senest 20. august 2022. Ved overskreden frist kan man tage kontakt til en af pastoratets præster.

Her kan downloades nærmere beskrivelse af konfirmationsforløbet og dette dokument indeholder også en tilmeldingsformular som man kan udfylde og aflevere til en af præsterne, hvis man af den ene eller anden grund ikke kan benytte den elektroniske tilmelding.     Uddybende forklaring og tilmeldingsformular

Datoer for konfirmationer  generelt

Ubby: 3. og 5. søndag efter påske.

Dem der går på Ubby friskole konfirmeres 3. søndag i  lige år og 5. søndag i ulige år.

Dem der går på Hvidebæksskolen konfirmeres 3. søndag i  ulige år og 5. søndag i lige år.

l. Fuglede: sidste søndag i april.

St . Fuglede: 1. søndag i maj.

Jorløse: 2. søndag i maj

Rørby og Værslev: 1. og 2. søndag i maj.

Rørby er 1. søndag i lige år og 2. søndag i ulige år.

Værslev er 1. søndag i ulige år og 2. søndag i lige år.

Konfirmationer afholdes kl. 10.30, dog i Rørby og Værslev kl. 10.00.Datoer for konfirmationer  2024-25

  • 2024
   • 21/4 Ubby (Ubby friskole)
   • 28/4 Ll. Fuglede
   • 5/5 St. Fuglede
   • 5/5 Rørby
   • 5/5 Ubby (Hvidebækskolen)
   • 12/5 Jorløse
   • 12/5 Værslev
  • 2025
   • 27/4 Ll. Fuglede
   • 4/5 St. Fuglede
   • 4/5 Værslev
   • 11/5 Jorløse
   • 11/5 Rørby
   • 11/5 Ubby (Hvidebækskolen)
   • 25/5 Ubby (Ubby friskole)

Langt de fleste danske børn er døbt i folkekirken. Engang gjorde kirken ikke noget for børnene, før de vendte tilbage som unge og skulle konfirmeres. I dag er det heldigvis anderledes. Muligheden for at blive mini-konfirmand i 3. klasse er folkekirkens tilbud til børn om allerede som 9-10 årig at lære nogle af de mange fantastiske bibelhistorier at kende. Historier, som ikke bare er vigtige i kristendommen, men som også er en væsentlig del af vores kultur.

Historierne om Adam og Eva, Noa og alle dyrene, Abraham og Isak, Josef og hans brødre, Moses i Egypten o.s.v., som alle hører hjemme i Bibelens Gammel Testamente.

Så er der historierne om Jesu fødsel og om, hvorfor vi fejrer jul. Om hans død og opstandelse, og om hvorfor vi fejrer påske. Og selvfølgelig alle historierne om hans liv: for eksempel om dengang, han sagde, at kristendommen ikke kun er for de voksne, men mindst lige så meget er for børnene. Der er alle hans fortællinger: om den barmhjertige samaritaner, den fortabte søn og mange flere. Historier, der sammen med f.eks. Fadervor hører hjemme i Bibelens Ny Testamente.

Undervisningen af mini-konfirmander foregår i fritiden – typisk lige efter skoletid. Der leges, synges, tegnes, hygges, modelleres, lyttes og meget mere – alt sammen nøje tilpasset børnenes alder. At være mini-konfirmand er frivilligt og ingen betingelse for senere at blive konfirmeret.

Det er ikke undervisning i traditionel boglig forstand – vi lægger stor vægt på at det skal være sjovt og legende! Men vi skal lære lidt mere om kirke og kristendom – vi skal udforske kirkerummet og høre nogle gode historier fra vores kristne kulturskat og selvfølgelig også synge lidt undervejs – der er efterhånden et hav af gode nye (og gamle) sange og salmer – også for børn! Vi har også film og filmklip – en stor præstegårdshave el. sognegård og en dejlig rummelig kirke at boltre os i!

I Hvidebæk pastorat foregår mini-konfirmand undervisningen for Jorløse, Ll. Fuglede og St. Fuglede sognes vedkommende i oktober, november, december i Graverhuset ved St. Fuglede kirke og for Ubby samt Rørby og Værslev sognes vedkommende i de sidste 8-10 uger af skoleåret i Ubby præstegård.

Pastoratet sørger for bustransport fra skolerne.

Minikonfirmand for eleverne på Hvidebækskolen foregår i efteråret og munder ud i opførelse af krybbespil. Undervisningen foregår i sognegården i St. Fuglede.

Minikonfirmand for eleverne på Ubby Friskole og Rørby skole foregår i foråret. Undervisningen foregår i Ubby præstegård.

Kontakt sognepræsterne for nærmere oplysninger og tilmelding.

For Jorløse kirke:
LJ – Plant og Pleje ved Leif Juhl
Tlf. 4231 7071
Email: Juhl@juhlmail.dk

Fællesmenighedsrådet for Jorløse og St. Fuglede sogne
FORMAND, SEKRETÆR
Ulla Karlshøj
Tystrupvej 25
4480 Store Fuglede
ullakarlshoej@gmail.com
2818 7339

NÆSTFORMAND
Sven-Erik Wöhlk Mortensen
Jorløse Byvej 26
4470 Svebølle
sewm@outlook.dk
5929 5082

KASSERER, MEDLEM VALGBESTYRELSEN
Knud Mogens Sørensen
Enggårdsvej 57, Ubby
4490 Jerslev Sjælland
knud.mogens.sorensen@outlook.dk
6176 0089

KONTAKTPERSON
Berit Müller Staszak
Jorløse Byvej 6
4470 Svebølle
beritstazak@gmail.com
2966 7608

KIRKEVÆRGE, MENIGT MEDLEM
Lis Lammert Nørmark Hansen
Lærketoften 22
4281 Gørlev
kaffekande2@gmail.com
2130 5798

FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN, MENIGT MEDLEM
Knud Arnbo Nielsen
Odinsvej 20 st. 3
4270 Høng
knudbjarne4470@gmail.com
2452 4014

MENIGT MEDLEM
Annelise Lindholm Sørensen
Enggårdsvej 57, Ubby
4490 Jerslev Sjælland
ankn56@icloud.com
2895 0860

MENIGT MEDLEM
Solvejg Kirstine Christiansen
Jorløsevej 31B
4470 Svebølle
5328 3608

St. Fuglede og Jorløse fællesmenighedsråd

2023

Møder afholdes som udgangspunkt i Sognegården kl. 19.00

Onsdag den 11. januar kl. 19:00 i Sognegården i St. Fuglede Dagsorden Referat

Onsdag den 1. marts kl. 19:00 i Sognegården i St. Fuglede Referat

Onsdag den 3. maj kl. 19:00 i Sognegården i St. Fuglede Dagsorden Referat

Onsdag den 28. juni kl. 19:00 i Sognegården i St. Fuglede

Onsdag den 6. september kl. 19:00 i Sognegården i St. Fuglede

Onsdag den 1. november kl. 19:00 i Sognegården i St. Fuglede

 

Jorløse menighedsråd

Onsdag den 9. februar Dagsorden Referat

Tirsdag den 8. marts kl. 18.00 i Sognegården Dagsorden Referat

Tirsdag den 10. maj kl. 19.00 i Sognegården Referat

Tirsdag den 23. august kl. 19.00 i Sognegården Dagsorden Referat

Tirsdag den 20. september kl. 19.00 i Sognegården Dagsorden Referat

Onsdag den 26. oktober kl. 19.00 i Sognegården Dagsorden Referat

Onsdag den 9. november kl. 19.00 i Sognegården Dagsorden Referat