Alt Text

St. Fuglede sogn

Fugledevej 35
4480 Store Fuglede

Antal folkekirkemedlemmer: 381 (per 1/1/2023)

http://sogn.dk/storefuglede/

E-mail til menighedsrådet : 7221@sogn.dk

Sikker post til menighedsrådet:  Klik her

Sikker post til sognet:  Klik her

Se på google maps

Image
Alt Text

Marianne Kistrup

Sognepræst

Mandag er præstens fridag

Becks vej 5
4490 Ubby

Marianne Kistrup har kirkekontor i Ubby Præstegård.

Alt Text

Præstesekretær

Lisbeth Larsson
Fugledevej 37
4480 St. Fuglede
Email: lisla@km.dk
Tlf. 2144 1001


Kontortid tirsdag - torsdag: kl. 10.00 - 14.00

Lisbeth vil varetage kirkebogsføringen for pastoratets seks sogne,

så skal du bruge en attest, have lavet en navneændring eller bruge kirken på anden måde, så kontakt Lisbeth Larsson. 

Følg os på facebook

Image
Alt Text

ST fuglede Kirke

Alt Text

ST fuglede Kirke

set fra fler sider

Alt Text

ST. fuglede kirke

Alt Text

St fuglede kirke

Kirkens alter

Alt Text

ST fuglede kirke

Alter i nær billed

Alt Text

Jesus

på korset

Alt Text

Alt Text

Kirkebøse

Alt Text

Kirkens orgel

PT ingen baby salme sang i Li. fulgede kirke

Kirken er opført i 1200-tallet.

Kirken har 180 siddepladser.

Kirkens orgel er et Starup orgel med 10 stemmer og 2 manualer.

Her på siden vil der løbende blive opdateret med informationer til konfirmanderne og deres forældre

Konfirmandindskrivning 2022/23

Konfirmandindskrivningen foregår digitalt - der skal bruges  mitId..

Som udgangspunkt bliver den unge konfirmeret i bopælssognet.

Følg nedenstående link:

https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation

Tilmeldingsfrist senest 20. august 2022. Ved overskreden frist kan man tage kontakt til en af pastoratets præster.

Her kan downloades nærmere beskrivelse af konfirmationsforløbet og dette dokument indeholder også en tilmeldingsformular som man kan udfylde og aflevere til en af præsterne, hvis man af den ene eller anden grund ikke kan benytte den elektroniske tilmelding.     Uddybende forklaring og tilmeldingsformular

Datoer for konfirmationer  generelt

Ubby: 3. og 5. søndag efter påske.

Dem der går på Ubby friskole konfirmeres 3. søndag i  lige år og 5. søndag i ulige år.

Dem der går på Hvidebæksskolen konfirmeres 3. søndag i  ulige år og 5. søndag i lige år.

l. Fuglede: sidste søndag i april.

St . Fuglede: 1. søndag i maj.

Jorløse: 2. søndag i maj

Rørby og Værslev: 1. og 2. søndag i maj.

Rørby er 1. søndag i lige år og 2. søndag i ulige år.

Værslev er 1. søndag i ulige år og 2. søndag i lige år.

Konfirmationer afholdes kl. 10.30, dog i Rørby og Værslev kl. 10.00.Datoer for konfirmationer  2024-25

  • 2024
   • 21/4 Ubby (Ubby friskole)
   • 28/4 Ll. Fuglede
   • 5/5 St. Fuglede
   • 5/5 Rørby
   • 5/5 Ubby (Hvidebækskolen)
   • 12/5 Jorløse
   • 12/5 Værslev
  • 2025
   • 27/4 Ll. Fuglede
   • 4/5 St. Fuglede
   • 4/5 Værslev
   • 11/5 Jorløse
   • 11/5 Rørby
   • 11/5 Ubby (Hvidebækskolen)
   • 25/5 Ubby (Ubby friskole)

Langt de fleste danske børn er døbt i folkekirken. Engang gjorde kirken ikke noget for børnene, før de vendte tilbage som unge og skulle konfirmeres. I dag er det heldigvis anderledes. Muligheden for at blive mini-konfirmand i 3. klasse er folkekirkens tilbud til børn om allerede som 9-10 årig at lære nogle af de mange fantastiske bibelhistorier at kende. Historier, som ikke bare er vigtige i kristendommen, men som også er en væsentlig del af vores kultur.

Historierne om Adam og Eva, Noa og alle dyrene, Abraham og Isak, Josef og hans brødre, Moses i Egypten o.s.v., som alle hører hjemme i Bibelens Gammel Testamente.

Så er der historierne om Jesu fødsel og om, hvorfor vi fejrer jul. Om hans død og opstandelse, og om hvorfor vi fejrer påske. Og selvfølgelig alle historierne om hans liv: for eksempel om dengang, han sagde, at kristendommen ikke kun er for de voksne, men mindst lige så meget er for børnene. Der er alle hans fortællinger: om den barmhjertige samaritaner, den fortabte søn og mange flere. Historier, der sammen med f.eks. Fadervor hører hjemme i Bibelens Ny Testamente.

Undervisningen af mini-konfirmander foregår i fritiden – typisk lige efter skoletid. Der leges, synges, tegnes, hygges, modelleres, lyttes og meget mere – alt sammen nøje tilpasset børnenes alder. At være mini-konfirmand er frivilligt og ingen betingelse for senere at blive konfirmeret.

Det er ikke undervisning i traditionel boglig forstand – vi lægger stor vægt på at det skal være sjovt og legende! Men vi skal lære lidt mere om kirke og kristendom – vi skal udforske kirkerummet og høre nogle gode historier fra vores kristne kulturskat og selvfølgelig også synge lidt undervejs – der er efterhånden et hav af gode nye (og gamle) sange og salmer – også for børn! Vi har også film og filmklip – en stor præstegårdshave el. sognegård og en dejlig rummelig kirke at boltre os i!

I Hvidebæk pastorat foregår mini-konfirmand undervisningen for Jorløse, Ll. Fuglede og St. Fuglede sognes vedkommende i oktober, november, december i Graverhuset ved St. Fuglede kirke og for Ubby samt Rørby og Værslev sognes vedkommende i de sidste 8-10 uger af skoleåret i Ubby præstegård.

Pastoratet sørger for bustransport fra skolerne.

Minikonfirmand for eleverne på Hvidebækskolen foregår i efteråret og munder ud i opførelse af krybbespil. Undervisningen foregår i sognegården i St. Fuglede.

Minikonfirmand for eleverne på Ubby Friskole og Rørby skole foregår i foråret. Undervisningen foregår i Ubby præstegård.

Kontakt sognepræsterne for nærmere oplysninger og tilmelding.

Henvendelser vedrørende kirkegårdene rettes til

Graver Helge Stavnskær Pedersen
Tlf. 2532 5226
(mandag er graverens fridag)

Image

Fællesmenighedsrådet for Jorløse og St. Fuglede sogne

FORMAND,  SEKRETÆR
Ulla Karlshøj
Tystrupvej 25
4480 Store Fuglede
ullakarlshoej@gmail.com
2818 7339

NÆSTFORMAND
Sven-Erik Wöhlk Mortensen
Jorløse Byvej 26
4470 Svebølle
sewm@outlook.dk
5929 5082

KASSERER, MEDLEM VALGBESTYRELSEN
Knud Mogens Sørensen
Enggårdsvej 57, Ubby
4490 Jerslev Sjælland
knud.mogens.sorensen@outlook.dk
6176 0089

KONTAKTPERSON
Berit Müller Staszak
Jorløse Byvej 6
4470 Svebølle
beritstazak@gmail.com 
2966 7608

KIRKEVÆRGE, MENIGT MEDLEM
Lis Lammert Nørmark Hansen
Lærketoften 22
4281 Gørlev
kaffekande2@gmail.com
2130 5798

FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN, MENIGT MEDLEM
Knud Arnbo Nielsen
Odinsvej 20 st. 3
4270 Høng
knudbjarne4470@gmail.com
2452 4014

MENIGT MEDLEM
Annelise Lindholm Sørensen
Enggårdsvej 57, Ubby
4490 Jerslev Sjælland
ankn56@icloud.com
2895 0860

MENIGT MEDLEM
Solvejg Kirstine Christiansen
Jorløsevej 31B
4470 Svebølle
5328 3608

Møder holdes som udgangspunkt den 2. torsdag i måneden i Sognegården kl. 19.00.

2024

2023

Torsdag den 5. januar kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede     Fortroligt møde

Torsdag den 9. februar kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede     Aflyst

Torsdag den 9. marts kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede      Dagsorden     Referat

Torsdag den 11. maj kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede      Dagsorden     Referat

Torsdag den 29. juni kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede      Dagsorden

Torsdag den 24. august kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede

Torsdag den 12. oktober kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede

Torsdag den 9. november kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede

Torsdag den 14. december kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede