Alt Text

Værslev sogn

Værslev Bygade 28
4400 Kalundborg

 

http://sogn.dk/vaerslev/

E-mail til menighedsrådet: 7253@sogn.dk

Sikker post til menighedsrådet : Klik her 

Sikker post til sognet:  klik her 

Antal folkekirkemedlemmer: 375 (per 1/1/2023)

Se på google maps

Image
Alt Text

Peter Michaelsen

Sognepræst

Møllevangen 1 A, Rørby 
4400 Kalundborg

Træffes pr. telefon 5950 4055 eller 5115 8849 bedst om dagen og i øvrigt efter aftale.

E-mail: PMI@km.dk

Sikker mail:Klik her  Klik her    

Følg os på facebook

Image
Alt Text

Værslev kirke

Alt Text

Værslev kirke

set fra flrer sider

Alt Text

Kirken indvendig

Alt Text

Kirken indvendig

Alt Text

Kirkes Alter

Alt Text

Alter nærbilled

Alt Text

Kirke skibet

Alt Text

Prædikestolen

Alt Text

Prædikestolen nærbilled

Alt Text

Livstræet med lys

Alt Text

Kirkens døbefont

Alt Text

Kirke orgel

Kirken er opført i middelalderen og har 125 siddepladser. 

Kirkens orgel er et Marcussen orgel fra 1945 med 5 stemmer.

Fundet af kalkmalerierne betragtes som værende lidt af en sensation, hvis værdi har betydning langt ud over det sogn, hvortil de er skabt. De er udført i perioden 1400-1425 af det såkaldte Unionsværksted, et af middelalderens bedste værksteder, der arbejdede i en lang række kirker i Danmark og Sverige i Margrete I.s nordiske unions storhedstid. De er placeret i skibets vestre hvælving og skildrer bibelske begivenheder med en samtidig aktualitet, som i høj grad bidrager til deres bevaringsværdi. Samlet set er der altså tale om et sæt kalkmalerier med en kulturhistorisk værdi, som er svær at sætte tilstrækkelig højt.

mere info på dette link : https://denstoredanske.lex.dk/V%C3%A6rslev_Kirke

PT ingen baby salme sang i Li. fulgede kirke

Her på siden vil der løbende blive opdateret med informationer til konfirmanderne og deres forældre

Konfirmandindskrivning 2022/23

Konfirmandindskrivningen foregår digitalt - der skal bruges  mitId..

Som udgangspunkt bliver den unge konfirmeret i bopælssognet.

Følg nedenstående link:

https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation

Tilmeldingsfrist senest 20. august 2022. Ved overskreden frist kan man tage kontakt til en af pastoratets præster.

Her kan downloades nærmere beskrivelse af konfirmationsforløbet og dette dokument indeholder også en tilmeldingsformular som man kan udfylde og aflevere til en af præsterne, hvis man af den ene eller anden grund ikke kan benytte den elektroniske tilmelding.     Uddybende forklaring og tilmeldingsformular

Datoer for konfirmationer  generelt

Ubby: 3. og 5. søndag efter påske.

Dem der går på Ubby friskole konfirmeres 3. søndag i  lige år og 5. søndag i ulige år.

Dem der går på Hvidebæksskolen konfirmeres 3. søndag i  ulige år og 5. søndag i lige år.

l. Fuglede: sidste søndag i april.

St . Fuglede: 1. søndag i maj.

Jorløse: 2. søndag i maj

Rørby og Værslev: 1. og 2. søndag i maj.

Rørby er 1. søndag i lige år og 2. søndag i ulige år.

Værslev er 1. søndag i ulige år og 2. søndag i lige år.

Konfirmationer afholdes kl. 10.30, dog i Rørby og Værslev kl. 10.00.Datoer for konfirmationer  2024-25

  • 2024
   • 21/4 Ubby (Ubby friskole)
   • 28/4 Ll. Fuglede
   • 5/5 St. Fuglede
   • 5/5 Rørby
   • 5/5 Ubby (Hvidebækskolen)
   • 12/5 Jorløse
   • 12/5 Værslev
  • 2025
   • 27/4 Ll. Fuglede
   • 4/5 St. Fuglede
   • 4/5 Værslev
   • 11/5 Jorløse
   • 11/5 Rørby
   • 11/5 Ubby (Hvidebækskolen)
   • 25/5 Ubby (Ubby friskole)

Langt de fleste danske børn er døbt i folkekirken. Engang gjorde kirken ikke noget for børnene, før de vendte tilbage som unge og skulle konfirmeres. I dag er det heldigvis anderledes. Muligheden for at blive mini-konfirmand i 3. klasse er folkekirkens tilbud til børn om allerede som 9-10 årig at lære nogle af de mange fantastiske bibelhistorier at kende. Historier, som ikke bare er vigtige i kristendommen, men som også er en væsentlig del af vores kultur.

Historierne om Adam og Eva, Noa og alle dyrene, Abraham og Isak, Josef og hans brødre, Moses i Egypten o.s.v., som alle hører hjemme i Bibelens Gammel Testamente.

Så er der historierne om Jesu fødsel og om, hvorfor vi fejrer jul. Om hans død og opstandelse, og om hvorfor vi fejrer påske. Og selvfølgelig alle historierne om hans liv: for eksempel om dengang, han sagde, at kristendommen ikke kun er for de voksne, men mindst lige så meget er for børnene. Der er alle hans fortællinger: om den barmhjertige samaritaner, den fortabte søn og mange flere. Historier, der sammen med f.eks. Fadervor hører hjemme i Bibelens Ny Testamente.

Undervisningen af mini-konfirmander foregår i fritiden – typisk lige efter skoletid. Der leges, synges, tegnes, hygges, modelleres, lyttes og meget mere – alt sammen nøje tilpasset børnenes alder. At være mini-konfirmand er frivilligt og ingen betingelse for senere at blive konfirmeret.

Det er ikke undervisning i traditionel boglig forstand – vi lægger stor vægt på at det skal være sjovt og legende! Men vi skal lære lidt mere om kirke og kristendom – vi skal udforske kirkerummet og høre nogle gode historier fra vores kristne kulturskat og selvfølgelig også synge lidt undervejs – der er efterhånden et hav af gode nye (og gamle) sange og salmer – også for børn! Vi har også film og filmklip – en stor præstegårdshave el. sognegård og en dejlig rummelig kirke at boltre os i!

I Hvidebæk pastorat foregår mini-konfirmand undervisningen for Jorløse, Ll. Fuglede og St. Fuglede sognes vedkommende i oktober, november, december i Graverhuset ved St. Fuglede kirke og for Ubby samt Rørby og Værslev sognes vedkommende i de sidste 8-10 uger af skoleåret i Ubby præstegård.

Pastoratet sørger for bustransport fra skolerne.

Minikonfirmand for eleverne på Hvidebækskolen foregår i efteråret og munder ud i opførelse af krybbespil. Undervisningen foregår i sognegården i St. Fuglede.

Minikonfirmand for eleverne på Ubby Friskole og Rørby skole foregår i foråret. Undervisningen foregår i Ubby præstegård.

Kontakt sognepræsterne for nærmere oplysninger og tilmelding.

Henvendelser vedrørende kirkegårdene rettes til

Graver Helge Stavnskær Pedersen
Tlf. 2532 5226
(mandag er graverens fridag)

Image

Fællesmenighedsrådet for Rørby, Værslev og Ll. Fuglede

Ruth Lang Sørensen
Langemosevej 9
Værslev
4400 Kalundborg
er.vores@mail.dk
2445 1413

NÆSTFORMAND
Torben Leopold Jørgensen
Frankerupvej 25
4400 Kalundborg
torben-mariendal@mail.tele.dk
2498 7060

KIRKEVÆRGE (RØRBY KIRKE)
Kathrine Marie Møller
Møllevangen 8, Rørby
4400 Kalundborg
katmink@me.com
3043 4120

KIRKEVÆRGE (VÆRSLEV KIRKE)
Tove Løfqvist
Klostervangen 5
4400 Kalundborg
tovelofqvist@mail.dk
5956 1816

KIRKEVÆRGE (LL. FUGLEDE KIRKE)
Henrik Grevy
Søvejen 9
4490 Jerslev Sjælland
4079 2021 (bedst om aftenen)

KASSERER, MEDLEM AF VALGBESTYRELSEN
Birthe Vibeke Andersen
Irisvej 4, Kaldred
4593 Eskebjerg
RoerbyVaerslevLlFuglede@outlook.dk

KONTAKTPERSON
Flemming Møller
Møllevangen 8, Rørby
4400 Kalundborg
katmink@me.com
5950 4120

MEDLEM AF VALGBESTYRELSEN
Janet Elizabeth Larsen
Bygaden 40
4490 Jerslev Sjælland

SEKRETÆR
Anne-Mette Sørensen
Møllevej 24
4490 Jerslev Sjælland

Møder holdes som udgangspunkt den 2. torsdag i måneden i Sognegården kl. 19.00.

2024

2023

Torsdag den 5. januar kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede     Fortroligt møde

Torsdag den 9. februar kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede     Aflyst

Torsdag den 9. marts kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede      Dagsorden     Referat

Torsdag den 11. maj kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede      Dagsorden     Referat

Torsdag den 29. juni kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede      Dagsorden

Torsdag den 24. august kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede

Torsdag den 12. oktober kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede

Torsdag den 9. november kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede

Torsdag den 14. december kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede