Alt Text

Ubby sogn kirke

Antal folkekirkemedlemmer: 1.715 (per 1/1/2023)

http://sogn.dk/ubby/

E-mail til menighedsrådet: 7219@sogn.dk

Sikker post til menighedsrådet: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=7219

Sikker post til sognet: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7219

Se på google maps

Image
Alt Text

Marianne Kistrup

Sognepræst

Mandag er præstens fridag

Becks vej 5
4490 Ubby

Marianne Kistrup har kirkekontor i Ubby Præstegård.

Alt Text

Ubby Kirke

Hele kirken blev gennemgribende restaureret i 2005/2006.

Ubby kirke er Vejkirke nr. 123 og åbent ti-fr 8-16.

Alt Text

Ubby kirke

set fra fler sider

Alt Text

Ubby kirke

Kirken har smukke hvælvinger.

Med store runde søjler i midten af kirken

Alt Text

Ubby kirke

Venstre side af kirken

Alt Text

Ubby kirke

Højre side af klirken

Alt Text

Kirkens alter

Alt Text

Altertavle Lorentz Jørgensen 1677.

Alt Text

Korbuekrucifiks

Korbuekrucifiks fra 1500-1525. Selve korset er fra 1961

Alt Text

Prædikestol

Prædikestol fra 1621. 

Alt Text

Kirkedør

meget flot kirkedør

Alt Text

Døbefont

 udført i skånsk sandsten fra 1200.

Alt Text

Kirkeskibet

Alt Text

Kirkebøsse

Altertavle Lorentz Jørgensen 1677. 

Døbefont udført i skånsk sandsten fra 1200.

Korbuekrucifiks fra 1500-1525. Selve korset er fra 1961. Prædikestol fra 1621. 

Stolestader fra o. 1600. Belysning 2006.  

Hele kirken blev gennemgribende restaureret i 2005/2006.

Ubby kirke er Vejkirke nr. 123 og åbent ti-fr 8-16.

 

Kilder fra 1530 fortæller at Kirken skulle være bygget af Esbern Snare, tilbage til 1170, men det er en forkert fortolkning, da det var borgen Kalundborg han byggede i 1170. Omkring borgen opvoksede byen af samme navn. I 1333 belejrede grev Gert - eller Den kullede (skaldede) greve Ubby Kirke.

Hvornår den blev kongelig ejendom vides ikke med bestemthed, men i 1464 overtog Christian I. Kirken til kronen.

Den usædvanlig store kirkegård har sandsynligvis bevaret senmiddelalderlige grænser.

Kirkegårdens hegn og indgange. Ringmurene i nord og syd er bortset fra mindre fornyelser formentlig senmiddelalderlige og af munkesten. Således er hele østmuren samt sydvesthjørnet opført af små gule sten i krydsskifte og prydes af udvendige blændinger med vandret falset afdækning.

Lisa Hildegardt

mere info om kirken på dette link : https://denstoredanske.lex.dk/Ubby_Kirke

UBBY KIRKE TORSDAGE KL. 10.15 

Vi holder fri  skærtorsdag og Kristi Himmelfartsdag.

Babysalmesang er for forældre og babyer fra ca. 2-12 måneder, eller indtil barnet kan gå. Helt nye babyer og gravide er også velkomne. Vi mødes i caféområdet bagerst i kirken til venstre for indgangen. Her må der ammes og pusles, der er kaffe på kanden, og vi spiser lidt brød og hygger sammen, indtil vi er klar til at gå i gang. I ”timen” synger og bevæger vi os til nye og gamle salmer, og vi gør brug af forskellige rekvisitter for at give de små en dejlig sanseoplevelse. Det varer ca. 40 minutter og følger samme grundprogram gang efter gang. Vores kirkesanger Arendse Plesner står for undervisningen, hvor hun synger for og guider dig igennem timen.

 

Du hænger på og synger med, så godt du kan, og du skal vide, at for din baby er din stemme den dejligste af alle. Lyden af mors eller fars stemme betyder tryghed for barnet, og med sang og musik skaber du nærvær, bånd og tilknytning mellem dig selv og den lille ny. Dertil kommer, at musik har en positiv indvirkning på dit barns udvikling og sætter spor i hjernen på den gode måde. Sang og musik gør med andre ord en masse godt for dit barn; både her og nu og på sigt. Så kom til babysalmesang. Det er hyggeligt, det er gratis, og du møder andre forældre, der også har en lille ny i deres liv.

VEL MØDT!

Medbring venligst et underlag til din baby og dig selv.

TILMELDING og evt. afbud venligst til Arendse Plesner på E-mail: arendsep@hotmail.com eller telefon: 2917 1838.

Her på siden vil der løbende blive opdateret med informationer til konfirmanderne og deres forældre

Konfirmandindskrivning 2022/23

Konfirmandindskrivningen foregår digitalt - der skal bruges  mitId..

Som udgangspunkt bliver den unge konfirmeret i bopælssognet.

Følg nedenstående link:

https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation

Tilmeldingsfrist senest 20. august 2022. Ved overskreden frist kan man tage kontakt til en af pastoratets præster.

Her kan downloades nærmere beskrivelse af konfirmationsforløbet og dette dokument indeholder også en tilmeldingsformular som man kan udfylde og aflevere til en af præsterne, hvis man af den ene eller anden grund ikke kan benytte den elektroniske tilmelding.     Uddybende forklaring og tilmeldingsformular

Datoer for konfirmationer  generelt

Ubby: 3. og 5. søndag efter påske.

Dem der går på Ubby friskole konfirmeres 3. søndag i  lige år og 5. søndag i ulige år.

Dem der går på Hvidebæksskolen konfirmeres 3. søndag i  ulige år og 5. søndag i lige år.

l. Fuglede: sidste søndag i april.

St . Fuglede: 1. søndag i maj.

Jorløse: 2. søndag i maj

Rørby og Værslev: 1. og 2. søndag i maj.

Rørby er 1. søndag i lige år og 2. søndag i ulige år.

Værslev er 1. søndag i ulige år og 2. søndag i lige år.

Konfirmationer afholdes kl. 10.30, dog i Rørby og Værslev kl. 10.00.Datoer for konfirmationer  2024-25

  • 2024
   • 21/4 Ubby (Ubby friskole)
   • 28/4 Ll. Fuglede
   • 5/5 St. Fuglede
   • 5/5 Rørby
   • 5/5 Ubby (Hvidebækskolen)
   • 12/5 Jorløse
   • 12/5 Værslev
  • 2025
   • 27/4 Ll. Fuglede
   • 4/5 St. Fuglede
   • 4/5 Værslev
   • 11/5 Jorløse
   • 11/5 Rørby
   • 11/5 Ubby (Hvidebækskolen)
   • 25/5 Ubby (Ubby friskole)

Langt de fleste danske børn er døbt i folkekirken. Engang gjorde kirken ikke noget for børnene, før de vendte tilbage som unge og skulle konfirmeres. I dag er det heldigvis anderledes. Muligheden for at blive mini-konfirmand i 3. klasse er folkekirkens tilbud til børn om allerede som 9-10 årig at lære nogle af de mange fantastiske bibelhistorier at kende. Historier, som ikke bare er vigtige i kristendommen, men som også er en væsentlig del af vores kultur.

Historierne om Adam og Eva, Noa og alle dyrene, Abraham og Isak, Josef og hans brødre, Moses i Egypten o.s.v., som alle hører hjemme i Bibelens Gammel Testamente.

Så er der historierne om Jesu fødsel og om, hvorfor vi fejrer jul. Om hans død og opstandelse, og om hvorfor vi fejrer påske. Og selvfølgelig alle historierne om hans liv: for eksempel om dengang, han sagde, at kristendommen ikke kun er for de voksne, men mindst lige så meget er for børnene. Der er alle hans fortællinger: om den barmhjertige samaritaner, den fortabte søn og mange flere. Historier, der sammen med f.eks. Fadervor hører hjemme i Bibelens Ny Testamente.

Undervisningen af mini-konfirmander foregår i fritiden – typisk lige efter skoletid. Der leges, synges, tegnes, hygges, modelleres, lyttes og meget mere – alt sammen nøje tilpasset børnenes alder. At være mini-konfirmand er frivilligt og ingen betingelse for senere at blive konfirmeret.

Det er ikke undervisning i traditionel boglig forstand – vi lægger stor vægt på at det skal være sjovt og legende! Men vi skal lære lidt mere om kirke og kristendom – vi skal udforske kirkerummet og høre nogle gode historier fra vores kristne kulturskat og selvfølgelig også synge lidt undervejs – der er efterhånden et hav af gode nye (og gamle) sange og salmer – også for børn! Vi har også film og filmklip – en stor præstegårdshave el. sognegård og en dejlig rummelig kirke at boltre os i!

I Hvidebæk pastorat foregår mini-konfirmand undervisningen for Jorløse, Ll. Fuglede og St. Fuglede sognes vedkommende i oktober, november, december i Graverhuset ved St. Fuglede kirke og for Ubby samt Rørby og Værslev sognes vedkommende i de sidste 8-10 uger af skoleåret i Ubby præstegård.

Pastoratet sørger for bustransport fra skolerne.

Minikonfirmand for eleverne på Hvidebækskolen foregår i efteråret og munder ud i opførelse af krybbespil. Undervisningen foregår i sognegården i St. Fuglede.

Minikonfirmand for eleverne på Ubby Friskole og Rørby skole foregår i foråret. Undervisningen foregår i Ubby præstegård.

Kontakt sognepræsterne for nærmere oplysninger og tilmelding.

Henvendelser vedrørende kirkegårdene rettes til

Graver Helge Stavnskær Pedersen
Tlf. 2532 5226
(mandag er graverens fridag)

Image

Fællesmenighedsrådet for Rørby, Værslev og Ll. Fuglede

FORMAND, KONTAKTPERSON, MEDLEM AF VALGBESTYRELSEN
Jørgen Kaster Andresen
Enggårdsvej 26, Ubby
4490 Jerslev Sjælland
7219@sogn.dk
2169 2641

NÆSTFORMAND, SEKRETÆR, FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN
Lone Charlotte Hallgren
Hørkærhaven 40B
4490 Jerslev Sjælland
7219@sogn.dk
50926658

KIRKEVÆRGE, MENIGT MEDLEM
Søren Qwist Madsen
Søndergade 76, Ubby
4490 Jerslev Sjælland
7219@sogn.dk
2022 5208

KASSERER
Yvonne Susanne Andersen
Enggårdsvej 37, Ubby
4490 Jerslev Sjælland
7219@sogn.dk
4089 6640

MENIGT MEDLEM
Kirsten Merete Nielsen
Møllevej 9, Ubby
4490 Jerslev
7219@sogn.dk

Møder holdes som udgangspunkt den 2. torsdag i måneden i Sognegården kl. 19.00.

2024

2023

Torsdag den 5. januar kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede     Fortroligt møde

Torsdag den 9. februar kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede     Aflyst

Torsdag den 9. marts kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede      Dagsorden     Referat

Torsdag den 11. maj kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede      Dagsorden     Referat

Torsdag den 29. juni kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede      Dagsorden

Torsdag den 24. august kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede

Torsdag den 12. oktober kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede

Torsdag den 9. november kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede

Torsdag den 14. december kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede